SOKOLSKÉ CULTURAE

 

SOKOLSKÉ CULTURAE je jediný festival svého druhu, který propojuje svět umění a sportu a navazuje dialog mezi jejich aktéry. Festival se uskuteční od 11. do 18. června letošního roku v prostorách sokolského Stadionu na Kounicově ulici.

Přijďte strávit červnový podvečer s výtvarníky, sportovci, architekty, muzikanty, herci či tanečníky do funkcionalistického sportovního areálu v centru Brna!

 

Ve sportu i v umění lze najít celou řadu společných atributů, které se vzájemně prolínají, střetávají či ovlivňují. Sportovní i uměleckou činnost lze označit mimo jiné jako způsob komunikace, jako prostředek k vlastnímu vyjádření, ale také jako mechanismus vědomého rozvíjení prosociálních vazeb, jako společenskou sílu motivující lidskou soudržnost.

Toto spojení je právě pro sokolskou organizaci velmi příznačné, neboť Sokol již od svého počátku zasahoval z primárně sportovní či tělocvičné činnosti do široké oblasti společenského dění, a tedy i do umění. Jeden z ideových otců Sokola dr. Miroslav Tyrš pojímal Sokol jako estetický projekt, který záhy ovlivnil literaturu, výtvarné umění, hudbu i architekturu.

Ambicí festivalu Sokolské culturae je navázat na historickou tradici a nabídnout široké i odborné veřejnosti možnost dialogu mezi sportovní a uměleckou sférou.

Od 11. do 18. června 2013 vystoupí na sokolském Stadionu v Kounicově ulici operní pěvkyně Soňa Červená, varhaník a sbormistr Petr Kolař, absolventi i studenti JAMU a konzervatoře, brněnská hudební skupina Poletíme?, jazzové uskupení Combo Reného Šindelky, kapela Urband, The Eclipse, orchestr Pedagogické fakulty MU, divadlo Buranteatr, umělecké skupiny Ztohoven a Rafani, prof. Rostislav Švácha, akrobatická dvojice DaeMen, sportovci z olympijských her v Londýně a řada dalších.

V průběhu celého festivalu se bude v prostorách Stadionu souběžně konat také architektonický workshop a výstava s názvem Umění zabíjet od Lukáše Houdka.